Tip na výlet: zámek Jánský Vrch 

Sobota, 25.4.2020

Výraznou dominantou města Javorníku je zámek Jánský Vrch, jedna z nejdůležitějších památek celého jesenického okresu. Tyčí se na skalnatém kopci nad městem už od poloviny 13. století. Původně byl postaven jako hrad umístěný na strategicky výhodném místě někdejšího Slezska. 

Vůbec první písemná zmínka o hradu pochází z roku 1307. V té době byl majetkem svídnických knížat. Svídničtí jej odstoupili roku 1348 vratislavskému biskupovi Přeclavovi z Pogarel. Od těch dob byl hrad i okolí, až na několik menších přestávek, součástí rozsáhlého území, které náleželo biskupství ve Vratislavi (Wroclaw, Breslau). 

V 15. století hrad značně utrpěl. Podepsaly se na něm husitské války i zásah samotného biskupství, které nechalo pobořit jeho obranný systém, aby se hrad nemohl stát oporou případného nepřítele. Velká obnova a přestavba hradu, která započala za biskupa Jana Rotha až na konci 15. století. Pozdně gotická etapa výstavby byla ukončena roku 1509 Rothovým následovníkem - biskupem Janem Thurzou. V průběhu těchto úprav byl také změněn název objektu na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele na Jánský Vrch. Kamenné reliéfní desky, dokládající tuto etapu stavebního vývoje a jeho přejmenování, se dodnes nacházejí na zámeckých zdech. 

V éře biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche (1716–1795) došlo k definitivní přestavbě původního hradu na barokní zámek. Na svém sídle se biskup obklopil mnohými významnými osobnostmi, především z oblasti hudby. V roce 1769 povolal na svůj zámek hudebního skladatele, výborného houslistu a dirigenta Karla Ditterse z Dittersdorfu a Jánský Vrch se stal záhy střediskem hudebního života pro celé Slezsko. Ditters za téměř třicet let pobytu na Javorníku složil na čtyřicet komických oper, čímž se stal jedním ze zakladatelů německé komické opery. Hudební tradice zámku i města spojená s touto osobností je dodnes oživována každoročně probíhajícím festivalem Karla Ditterse z Dittersdorfu nebo drobnými koncerty v rámci Zámeckého kulturního léta, které probíhají v koncertním sále během prohlídek zámku. 

Pozitivní role objektu jako centra vzdělanosti a kultury na Jesenicku byla rozvíjena i v následujících letech pod vedením dalších biskupů. V létech 1856 a 1857 se stal zámek svědkem dvou návštěv básníka Josefa von Eichendorffa, představitele německého romantismu. Na jeho počest je pojmenována kamenná vyhlídka před zámkem. 

V novodobé historii je zámek ve správě Národního památkového ústavu a od 1. ledna 2002 je objekt zapsán do seznamu národních kulturních památek. 

V dnešní době zámek nabízí návštěvníkům celkem šest prohlídkových okruhů, respektive i jejich kombinace. Příchozí mohou zhlédnout například plastiky a obrazy v horní zámecké kapli, původní až 200 let staré záclony a jednu z největších sbírek dýmek v České republice. K vidění je i hospodářské zázemí zámku včetně kuchyně, jídelny pro služebnictvo, bytu správce, koupelny, mandlovny a žehlírny. Součástí nabídky je i speciální okruh pro rodiny s dětmi od čtyř do osmi let. Zámkem provází průvodce v kostýmu a formou vhodnou pro děti seznámí nejmenší návštěvníky s historií a exponáty zámku. Děti během prohlídky plní různé úkoly a na závěr je čeká malá odměna.

 

Autor: 
-red-