Olomoucký kraj pošle peníze pro sportovní zařízení na Jesenicku

Pátek, 8.5.2020

Celkem 100 milionů korun pošle Olomoucký kraj do obcí ve svém regionu, aby podpořil projekty budování a obnovy sportovních zařízení. V dubnu o tom rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje s cílem zlepšit podmínky pro využití volného času.

Původně měl kraj na tyto účely vyčleněno 85 milionů korun. Protože se však sešel dostatek žádostí, zastupitelstvo schválilo zvýšení této částky.

„Navýšení finančních prostředků určených pro tyto dotační programy jsem navrhl s vědomím, že nám žadatelé poslali dostatek kvalitních projektů a byla by škoda některé z nich odmítnout kvůli nedostatku peněz. Důležitost takové podpory ze strany kraje navíc v posledních týdnech ještě vzrostla a je důležité, abychom pomohli udržet pestrý společenský život a trávení volného času v jednotlivých obcích,“ říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Petr Vrána.

V pěti případech doputují dotace také do okresu Jeseník, v jednom případě přímo do Jeseníku. K dalším místům, kde krajské peníze pomohou ke zlepšení stavu sportovních zařízení, patří Mikulovice, Lipová-lázně, Zlaté Hory a Bernartice. 

V jednom případě Olomoucký kraj žádost o podporu projektu z Jesenicka odmítl. Jednalo se plán na rekonstrukci kuželny v Jeseníku. Sportovní klub kuželkářů Jeseník totiž podle vyjádření krajského úřadu doručil svou žádost o dotaci až po stanoveném termínu, a bylo nutné ji proto z hodnocení vyřadit.

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROGRAMU VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ:

TJ Sport Mikulovice

Rekonstrukce stávající šatny a vybudování druhé šatny v budově sokolovny. Součástí bude rekonstrukce chodby a stříšek nad vchody do budovy sokolovny. Dotace bude použita na stavební práce a stavební materiál.

Celkový rozpočet akce: 379 531 korun, dotace Olomouckého kraje: 250 000 korun.

SK Lipová-lázně

Závlahový systém hřiště SK Lipová-lázně. Cílem projektu je vybudování závlahového systému travnatých ploch pro fotbalové hřiště v Lipové-lázních. Jde o kompletní systém s vlastním čerpadlem, filtrací, programovým řízením a srážkovým čidlem a nádrží na zadržování dešťové vody.

Dotace bude použita na pořízení komponentů závlahového systému, montáž závlahového systému, zemní práce, zásyp, pořízení zadržovací nádrže na dešťovou vodu, zemní práce spojené s jejím usazením.

Celkový rozpočet akce: 370 000 korun, dotace Olomouckého kraje: 200 000 korun.

Město Jeseník

Skatepark Jeseník–Bukovice. Jedná se o novostavbu skateparku, která je určena ke sportovnímu vyžití jak sportovcům, tak široké veřejnosti.

Objekt je určen pro sportovní činnost ve volném čase. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. Dotace bude použita na se o novostavbu celobetonového skateparku, která zahrnuje i přilehlé zpevněné plochy, vsakovací objekt, prodloužení veřejného osvětlení a přípojku nízkého napětí.

Celkové náklady: 7 768 856 korun, dotace Olomouckého kraje: 1 000 000 korun.

Město Zlaté Hory

Umělá ledová plocha ve Zlatých Horách. Projekt řeší pořízení mobilní umělé ledové plochy s chlazením včetně mantinelů, která by byla umístěna na stávajícím přírodním kluzišti ve Zlatých Horách. Dojde také k výstavbě trafostanice, pořízení stroje na úpravu ledu, broušení bruslí a hokejových branek.

Celkový rozpočet: 7 080 000 korun, dotace Olomouckého kraje: 950 000 korun.

Obec Bernartice

Výstavba zavlažovacího systému a zábradlí sportovního areálu v obci Bernartice Dotace bude použita na na výstavbu zavlažovacího systému na fotbalové hřiště, retenční nádrže a zábradlí okolo hřiště.

Celkový rozpočet: 800 000 korun, dotace Olomouckého kraje: 300 000 korun.

 

Autor: 
-red-