Nový projekt města - Dětský vodní svět Vincenze Priessnitze

Úterý, 15.12.2015

Město Jeseník vypsalo výběrové řízení na projektanta projektu dětského vodního světa Vincenze Priessnitze v jesenických Smetanových sadech.

Hodnota projektových prací je předpokládána v částce do 400 tis. Kč bez DPH. Samotná výstavba vodního světa by měla být cca 4 mil. Kč s DPH.

Jedná se o vodní hřiště s vodními prvky a atrakcemi pro děti. Vodní hřiště má být navrženo jako vzdělávací a interaktivní. Návštěvníci budou mít s vodou kontakt. Zábavnou formou hřiště ukáže co voda umí, jak se chová, jak může léčit. Hřiště bude podporovat info tabulemi teoretickou část o vodoléčiteli Vincenzi Priessnitzovi. Praktickou ukázkou bude procházení ve studené vodě v brouzdališti. Základním prvkem bude umělá říčka a jezírka doplněná různými prvky, např. vodní mlýnky, klasická pumpa, Archimédův šroub, Šnek, dřevěná korýtka. Areál má být oplocen a dovnitř se bude vstupovat brankou.

Projektové práce začnou během příštího roku. Výstavba je tedy plánována podle získání finančních postředků na roky 2016 až 2017.