Halu nemocnice opět zdobí dílo od Kovaříka

Úterý, 8.8.2017

Halu Jesenické nemocnice opět zdobí nástěnná instalace významného moravského umělce Slavoje Kovaříka. Přes dvacet let byla ukryta před zraky pacientů a návštěvníků nemocnice, protože předchozí majitelé nemocnice ji z neznámého důvodu zakryli plachtou. Nyní byla dekorativní stěna v nemocniční hale znovu odhalena.
"Po převzetí nemocnice v minulém roce bylo dílo samotné překryto plachtou a podobně i jeho původ byl zahalen rouškou tajemství. Na instalaci totiž nebyl nalezen žádný podpis ani datace. Postupným pátráním se nám podařilo zjistit, že jde o cenné dílo významného moravského autora," uvedla marketingová pracovnice Jesenické nemocnice Markéta Stržínková.
Ani dlouholetí zaměstnanci nemocnice nedokázali odpovědět na otázku, kdo nástěnnou instalaci vytvořil. Autorství a stáří díla odhalili až odborníci. "Autorem díla je Slavoj Kovařík. Jde o jednu z jeho nepočetných realizací do architektury z období 70. až 80. let minulého století. Již dnes má toto dílo svoji umělecko-historickou hodnotu," řekl Ladislav Daněk z Muzea umění Olomouc, který se na Kovaříkovo dílo specializuje.
Daňka nepřekvapilo, že dekorativní stěna není podepsána ani datována. "Slavoj Kovařík si nikdy nevedl záznamy o pohybu svých, z velké části rozdaných, děl, a tím méně ho zajímala jejich přesná datace. Prostě raději tvořil a žil, než se zajímal o svou prezentaci a osud postupně se rozptylujícího díla," podotkl.
Malíř, grafik, scénograf, básník a vysokoškolský pedagog Slavoj Kovařík, který studoval u Emila Filly, má na svém kontě nejen řadu cenných uměleckých děl, ale například se zasloužil coby scénograf i o vzestup olomouckého divadelnictví v 60. letech 20. století. Ovlivněn byl v počátcích svojí tvorby kubismem, později pak lettrismem a pop-artem.
"Autor měl k Jesenicku úzký vztah, což patrně vysvětluje, proč byl realizací dekorativní stěny (v Jesenické nemocnici) pověřen právě on. Kovaříkův nevlastní otec totiž pocházel z Jeseníku a malíř sem o prázdninách jezdil tvořit už od konce 40. let," dodal Daněk. Dekorativní stěna podle ředitelky nemocnice Jany Chrastinové zůstane na původní místě v hale.
Jesenická nemocnice je od loňského února členem skupiny Agel, která v Olomouckém kraji provozuje také krajské nemocnice v Přerově, Prostějově a Šternberku.

Autor: 
(jas)