Poštovní štola se rozšířila o novou podzemní trasu

Pátek, 18.5.2018

V historické zlatorudné Poštovní štole u Zlatých Hor se dnes otevřela nová podzemní trasa. S jejím budováním v hloubce zhruba 12 metrů pod úrovní současného okruhu začali odborníci předloni na podzim. Náklady vyšly na 12 milionů korun bez DPH. Otevřena měla být původně až v říjnu, stavbařům se však podařilo práce dokončit ještě před zahájením turistické sezony. Od června budou moci na nový okruh vyrazit návštěvníci. Je však nutné se dopředu objednat.

"Zpřístupnila se místa, kde opravdu několik set let nikdo nebyl. Jsou tam ručně vytvořené chodby, našli jsme tam dokonce i dřevěnou zakládku, která podle dendrologického průzkumu pochází ze 17. století, nejstarší věci pocházejí z roku 1609. Archeologové při svém průzkumu popsali asi 600 artefaktů. Je to zajímavé, myslím si, že po České republice se toho moc obdobného nenajde," uvedl starosta Zlatých Hor Milan Rác.

Práce na nové trase ve středověké štole, která je kulturní památkou, začaly na podzim roku 2016. Místo nejprve obsadili archeologové, kteří zde prováděli rozsáhlý průzkum, poté nastoupili stavbaři. Při pracích na několik set metrů dlouhé trase musela firma vyvézt z chodeb suť, postarat se o zabezpečení úseků, ale i o odvětrání a odvodnění. Práce se poté loni na turistickou sezonu přerušily a pokračovaly opět loni na podzim.

Náklady na projekt, které z velké části hradí dotace, pokryly stavební práce, ale i vytvoření funkční repliky vodotěžného zařízení - dřevěného mihadlového čerpadla, které zde bylo. Jeho zbytky odhalil výzkum archeologů. "Repliku mihadlového čerpadla považujeme za unikátní. Je plně funkční, zhotoveno podle starých map a zbytků, které byly nalezeny pod hlínou. Našli jsme velmi šikovného pána, který jej zprovoznil bez jediného šroubu a čerpadlo z 12 metrů čerpá vodu nahoru a funguje to," řekl Rác.

Poštovní štola, která patří k nejzachovalejším důlním dílům v regionu, je zhruba šest kilometrů od Zlatých Hor. Středověkou památku získalo město před šesti lety, když zastupitelé uvolnili na výkup okolních pozemků od státního podniku Diamo 300.000 korun. V první etapě se městu podařilo zpřístupnit první okruh v délce téměř 400 metrů. Otevřen byl v roce 2015.

První zmínka o Poštovní štole je z roku 1513. Největší rozvoj důlní činnosti na tomto díle byl ve druhé polovině 17. století, kdy se tam těžily měděné rudy, později pyrit. Zachovány jsou zde části ručně sekaných chodeb a komínů z nejstarších období, ale i původní vodotěžní zařízení ze dřeva. Nejpozoruhodnějším prvkem v podzemí je modrá alofánová výzdoba.

Autor: 
(jas)