Znáte někoho, kdo potřebuje peníze? Oholte hejtmana!

Pátek, 18.5.2018

Do konce května mohou lidé nominovat kohokoliv ze svého okolí, o němž ví, že potřebuje peníze na dobrou věc. Začíná tak projekt Deník holí hejtmana s Ladislavem Oklešťkem. Ten přijal výzvu Deníku a věnuje svůj poslanecký plat na potřebné účely. Další peníze navíc daruje společně s ostatními lidmi.

Hejtman dává část svého poslaneckého platu na dobročinnost dlouhodobě, nyní však souhlasil, že se pod dohledem Deníku zapojí do větší charitativní akce. Ta spočívá v tom, že kdokoliv z Olomouckého kraje může nominovat kohokoliv ze svého okolí, kdo potřebuje pomoc. „Každý může navrhnout, koho chce, organizaci nebo jednotlivce. Nominaci, která by měla obsahovat stručné zdůvodnění návrhu a popřípadě doplňující podklady jako fotografii nebo odkaz na video, mohou lidé posílat na email hejtman@denik.czdo 31. května,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. 

„Z došlých podnětů vybereme společně s hejtmanem tři jednotlivce či organizace. O tom, komu peníze nakonec poslouží, rozhodnou v internetovém hlasování lidé. Tedy žádné komise nebo porota, ale veřejnost,“ vysvětluje šéfredaktor Deníků na střední a východní Moravě Martin Nevyjel. 

Deník pak dohlédne na to, aby hejtman poslal svůj poslanecký plat právě na tento účel. A co je důležité, nepůjde jen o jeden plat. „Rozhodli jsme se, že do akce zapojíme všechny, takže vytvoříme konto, kam mohou podnikatelé, firmy, ale i běžní lidé posílat příspěvky na konkrétní dobrou věc. Hejtman pak stejnou sumu pošle ze svého. Když někdo daruje sto korun, hejtman přidá také stokorunu. Když nějaká firma pošle 10 000 korun, musí hejtman dát také 10 000. A to až do výše 300 000 korun,“ doplnil pravidla akce Martin Nevyjel a dodal, že hejtman dal veřejný slib, takže lidé nemusí mít strach, že by jeho slova přišla vniveč.

Ladislav Okleštěk při neformálním setkání prohlásil, že jestli lidé skutečně pošlou oněch 150 000 korun, tak dá nejenom dalších 150 000 ze svého, ale ještě obětuje knír. „No, je to pravda. O těch penězích i kníru. Ale nemyslel jsem, že se toho tak vážně chytnete. Zvláště ne toho kníru,“ reagoval překvapeně hejtman poté, co Deník začal připravovat charitativní akci pojmenovanou Oholíme hejtmana. „Když jsem to slíbil, tak to udělám. Klidně se nechám oholit. Finančně…i pod nosem,“ potvrdil hejtman.

Více informací na www.oholimehejtmana.cz.

Autor: 
PR