Radim Sršeň: „Náš kraj bude v Evropě slyšet!“

Čtvrtek, 23.5.2019

Už teď o víkendu proběhnou volby do Evropského parlamentu. Za náš region kandiduje úspěšný starosta a zastupitel Olomouckého kraje RADIM SRŠEŇ z hnutí Starostové a nezávislí. Už osm let zastupuje zájmy evropských měst a obcí v institucích Evropské unie. Jaký má plán pro náš kraj a proč bychom měli volit právě Radima?

1. Hodně lidí vnímá Evropskou unii jako továrnu na různá nesmyslná opatření, zákazy a nařízení. K čemu je vlastně nám obyčejným lidem EU dobrá?

Unie je pro zemi velikosti České republiky, umístěnou navíc v srdci Evropy, tím nejúčinnějším receptem na mír a prosperitu. Ostatně mír v Evropě byl hlavním důvodem, proč EU před téměř 70 lety vznikla a díky tomu jsme v Evropě svědky nejdelšího období míru v novodobé historii. Často se také zapomíná třeba na možnost volně bez hranic cestovat nebo třeba na program ERASMUS, který dává mladým lidem úžasnou možnost studovat v zahraničí. K tomu samozřejmě nelze opomenout ročně skoro sto miliard z evropských fondů, která naše města a obce proměnili ze šedivých a ponurých na barevné a živé. Tak jako vše na světě, i Evropská unie má řadu chyb a nedostatků a čím déle se pracovně v institucích EU pohybuji, tím více si je uvědomuji a kandiduji právě proto, abych dokázal Evropu změnit a přiblížit občanům. My všichni jsme Evropa, ne „tamti zlí úředníci v Bruselu“.   

2. Předpokládejme, že ve volbách uspějete a dostanete se do Evropského parlamentu. Máte plán, jak v takovém obřím kolosu pomůžete konkrétně našemu regionu?

Europoslanec je určitým ambasadorem svého regionu nejen v Evropském parlamentu, ale v Bruselu jako takovém. Dobrým příkladem je Jan Březina, který býval zástupcem Olomouckého kraje a spoustu věcí pro něj dokázal prosadit a nastartovat řadu iniciativ. Nyní již 5 let žádného zástupce v EU parlamentu nemáme, ač to náš region stále více potřebuje. Patříme bohužel mezi nejchudší regiony v ČR i v EU a místo toho, abychom se přibližovali těm bohatším, spíše se dále propadáme. 

3. Proč by lidé měli v evropských volbách volit právě Radima Sršně?

Evropská unie je s nadsázkou můj život, od chvíle, kdy jsem před 20 lety nastoupil na studia diplomacie a evropské politiky se Evropou velmi intenzivně zabývám, a to jak na akademické půdě, tak v praxi. A to od té nejnižší úrovně coby starosta, vyjednavač Sdružení místních samospráv ČR, které zastupuje téměř 2000 obcí, a jako zástupce evropských měst a obcí také v institucích Evropské unie. Pokud europoslanci chtějí něco prosadit, měli by rozumět struktuře Evropské unie, mít výrazné odborné znalosti v některé z oblastí a dobré jazykové schopnosti. Já krom toho ještě nabízím Sršní energii a nebojácnost píchat do vosího hnízda. (smích)

4. Je pravda, že jste uzavřel sázku a v případě úspěchu ve volbách zahrajete v evropském parlamentu na pozoun?

Je to tak, vsadil jsem se, že pokud bych byl zvolen, zahraji na prvním zasedání Evropského parlamentu českou a evropskou hymnu v hlavním zasedacím sále... a sliby se mají plnit! Chci, aby byl Olomoucký kraj v Evropě slyšet od prvního dne. (smích)

www.radimsrsen.cz

 

 

 

Autor: 
Placená reklama