Starostka Zdeňka Blišťanová: Budeme hledat úspory

Pátek, 3.4.2020

Co už město Jeseník pro své občany udělalo a s jakými opatřeními musejí lidé počítat? A jak se epidemie projeví v letošních investicích? Na otázky Jesenického Reje odpovídala starostka města Zdeňka Blišťanová.

 

Jaká opatření udělalo město Jeseník proti šíření nového koronaviru?

 

Především apelujeme na dodržovánívšech opatření vlády. Je opravdu důležité, aby lide dodržovali všechna nařízení, která nám umožní překonat současnou složitou situaci. My jsme se především soustředili na seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou. Ihned po zavedení nouzového stavu jsme

jim nabídli možnost doručení nákupu s potravinami, drogistického zboží nebo léků až domů, aby nemuseli vycházet ven. To se děje za úzké  polupráce města s celou řadou dobrovolníků. Z iniciativy města rovněž vzešla facebooková výzva Jesenické roušky. A museli jsme přijmout také opatření týkající se přímo chodu úřadu. Další opatření pak souvisí s nařízeními vlády a navazujícími krizovými opatřeními, například zvýšenými kontrolami ze strany městské policie. Ale nezabýváme se jen restrikcemi – zrušili jsme placení parkovného ve městě, rodičům dětí, které měly navštěvovat mateřskou školu, bylo odpuštěno placení „školkovného“ a rada města se bude zabývat dalšími možnostmi, jak pomoci především místním podnikatelům a živnostníkům.

 

Jak zajišťujete informování obyvatel města Jeseníka?

 

Snažíme se podstatné informace dostat ke všem skupinám obyvatel. Nejdůležitější informace na facebooku jsou propojeny s webovými stránkami města, kde jsme zřídili i speciální odkaz www.jesenik.org/koronavirus, kde jsou komplexní informace. Všem občanům jsme do schránek distribuovali leták s informacemi o možnostech pomoci a jsme k dispozici na kontaktních

telefonních číslech. 

 

Připravujete v souvislosti s aktuálními opatřeními a jejich dopadem do městského rozpočtu omezení investičních akcí?

 

Po vyhodnocení očekávaných dopadů současné situace na příjmovou stránku rozpočtu města bude určitě nutné znovu zvážit naše investiční priority. Úspory chceme hledat v celém chodu městského úřadu. 

 

Připravujete v souvislosti s aktuálními opatřeními a jejich dopadem do městského rozpočtu omezení dotací pro organizace v oblasti kultury, sportu a volného času?  Zřejmě budeme muset k některým opatřením přistoupit, ale prozatím řešíme aktuální problémy. Vše se bude během několika týdnů vyhodnocovat.

 

Připravujete jakákoliv jiná restriktivní opatření?

 

Za město nic takového nechystáme. Pokud by mělo dojít ke zpřísnění zavedených opatření, tak by mělo přijít ze strany vlády nebo ministerstev či krizového štábu. My především apelujeme na jejich dodržování a také na vzájemnou solidaritu a ohleduplnost.

 

 

 

Autor: 
Ivo Heger

Komentáře

Proboha už tu ženskou někam ukliďte! Je to vrchol neschopnosti. tragédi... zas jen PR učitelky... volby se blíží kolik vám zas štainer zaplatil... hnus