Obec Písečná rekonstruuje chodníky vedoucí od úřadu ke zbrojnici

Pátek, 8.5.2020

Dalším z úspěšných projektů obnovy obce je rekonstrukce chodníku v části od obecního úřadu k hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Písečná schválilo v rámci akce „Písečná – obec bez bariér“ VII. etapu, a to konkrétně rekonstrukci části chodníku od obecního úřadu po hasičskou zbrojnici. Vedení obce vyhlásilo veřejnou zakázku, kterou oslovilo místní firmy. Za cca 300 tisíc korun nabídla nejnižší cenu Jesenická společnost K+K.

V současné době je již realizace téměř u konce, kladečské vrstvy jsou dokončeny a probíhá pokládka betonové dlažby. V rámci zakázky byly nadstandardně upraveny i oba odpočinkové prostory s lavičkami, aby došlo k plynulému napojení. Zbývající dlažba byla občanům obce nabídnuta k odprodeji za zbytkovou cenu. Vlastní rekonstrukce zahrnovala sejmutí původní dlažby, výměnu konstrukčních vrstev, položení nových obrub a dlažby. Nový chodník již teď v kombinaci s čerstvě ozeleněnou březovou alejí působí dobrým dojmem.

 

Autor: 
Bc. Aleš Pažout, místostarosta