Názory občanů město nezajímají

Čtvrtek, 21.5.2020

Vedení města nechce dovolit, aby se občané vyjádřili k některým zásadním otázkám jeho budoucnosti.

Koalice na posledním zasedání zastupitelstva odmítla návrh na uspořádání obecního referenda k 5G sítím. Pro uspořádání lidového hlasování, ve kterém by se mohli vyjádřit všichni obyvatelé Jeseníka s volebním právem, byli jen zástupci opozice.

Koalice není v otázce referenda jednotná

Problémy na zastupitelstvu ovšem provázely i samotnou diskusi o tomto bodu. Například zastupitelka Eva Jedličková chtěla s přítomnými občany vést otevřenou debatu, ale starostka Zdeňka Blišťanová ji nepřipustila s odkazem na jednací řád. Eva Jedličková byla přitom zvolena za kandidátku Pro Jeseník, která je součástí aktuální koalice.

Další koaliční zastupitel, Rodan Hojgr z kandidátky Jeseník srdcem, pak rovnou navrhl, aby zastupitelstvo doporučilo radě města všechny rozvojové záměry zveřejnit a veřejně o nich diskutovat s obyvateli města. Sklidil za to potlesk auditoria. „Já na tomto případu vidím hlavní problém v tom, jakým způsobem diskutujeme s občany města, co chceme ve městě realizovat. V tom je velký deficit,“ dodal Hojgr.

Přidala se k němu také jeho kolegyně Martina Seidlerová, která jeho návrh podpořila. „Máme aktivní a uvědomělé lidi a společensky uvědomělé občany,“ uvedla na adresu účastníků zastupitelstva z řad veřejnosti.

Starostka to nezvládla, míní opozice

„Není možné každou věc diskutovat, protože to prostě nejde. Byli jsme vámi zvoleni a vy jste nám dali důvěru, že za vás budeme rozhodovat,“ ohradila se proti takovému postupu starostka Blišťanová. Pozdější snahy obyvatel města vystoupit už starostka neakceptovala a s odůvodněním, že se opakují, diskusi ukončila.

Zastupitel a bývalý starosta Jeseníku Petr Procházka považuje takový postoj vedení za nepochopitelný. „Bylo velkou chybou neumožnit vystoupit všem, kteří o to stáli. To řídící jednání, paní starostka, nezvládla,“ uvedl v rozhovoru pro naše noviny, který přinášíme na třetí straně tohoto vydání.

Zastupitelstvo města Jeseníku nakonec schválilo usnesení v původním znění bez návrhů, které by radě ukládaly s veřejností více diskutovat a seznamovat ji se svými zásadními opatřeními. 

Autor: 
Rejdakce