Petr Procházka: Neumožnit vystoupení občanů byla chyba

Čtvrtek, 21.5.2020

Jak se na poslední jednání Zastupitelstva města Jeseníku dívá zastupitel Petr Procházka? Požádali jsme jej o rozhovor.

Poslední zasedání zastupitelstva bylo hodně bouřlivé. Jak jste ho jako jeden z nejdéle sloužících zastupitelů vnímal ?

Myslím, že pro každé město nebo obec je dobré, když na jednání zastupitelstva dorazí občané, kteří chtějí přímo sdělit svůj názor na některou z věcí, která má být projednávána. Patří jim za to poděkování.

Na zastupitelstvu bylo zásadně projednávaným bodem testování sítí 5G v Jeseníku. Jak byste komentoval výsledek jednání?

Současné vedení radnice se pyšní tím, že se ptá občanů na jejich názory. Proto neustále vyhlašuje různé ankety, dotazníky... V poslední době občané hlasovali například o tom, jestli má město zakládat ovocný sad, nyní můžou hlasovat o programech neziskovek v chátrající bývalé městské knihovně.
Přes stávající omezení ve věci shromažďování, dorazilo na poslední jednání zastupitelstva několik desítek občanů, kteří nesouhlasí s testováním sítí 5G v Jeseníku. V podstatě požadovali, aby se k testování mohli vyjádřit všichni občané města. Předložil jsem proto návrh, aby bylo vyhlášeno místní referendum, kde by občané mohli sdělit odpověď na otázku, jestli chtějí testování, nebo nechtějí. Návrh nebyl přijat, bohužel ho podpořili pouze opoziční zastupitelé.

Jak byste hodnotil postoj vedení města v této věci?

Tak na to si budou muset odpovědět především občané města. Já osobně si myslím, že všechny předcházející ankety jsou do značné míry jen jedna velká bublina sloužící především k PR vedení města. Jako příklad bych uvedl takovou náplavku, kterou občané mohou zhlédnout.

Ve věci 5G sítí udělalo vedení města a část zastupitelů na občany „dlouhý nos“. Něco tím město o sobě ukázalo. Takový postoj je o to více nepochopitelný, když si uvědomíme fakt, že výsledek místního referenda není závazný.

A co říkáte průběhu jednání?

Všichni ti občané přišli kvůli tomu, aby osobně vyjádřili svůj názor a postoj. I když byly jejich příspěvky z logiky věci obdobné, bylo velkou chybou neumožnit vystoupit všem, kteří o to stáli. To řídící jednání, paní starostka, nezvládla. Následovalo nepříliš pěkné emotivní překřikování a dohadování. A to říkám v kontextu toho, kolik prostoru je věnováno jiným bodům, o které nejeví zájem zastupitelé, natož veřejnost.

Autor: 
Ivo Heger