Kraj podpoří investice v Ostružné a na Ramzové

Pátek, 22.5.2020

Olomoucký kraj letos přispěje obci Ostružná na projektovou dokumentaci k rekonstrukci odpadních vod a odkanalizování Ramzové. Rozhodli o tom členové Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Žádost Ostružné byla součástí krajského Programu obnovy venkova na rok 2020. Obec na obě akce žádala dohromady 300 tisíc korun, které jí hejtmanství schválilo. Radnice je musí vyčerpat do konce letošního roku. Celkové náklady na vypracování projektů dosáhnou částky 1,8 milionu korun.

„Dotace bude použita na vyhotovení prováděcí projektové dokumentace pro rekonstrukci ČOV Ostružná a odkanalizování místní části Ramzová včetně přečerpávací stanice,“ uvádějí materiály, které schválili krajští zastupitelé.

Autor: 
-rej-