Prudké deště poškodily lesní cesty v jesenických lesích

Sobota, 27.6.2020

Prudké deště v červnu způsobily značné škody na komunikacích v lesích. Největší škody napáchaly na Jesenicku, opravy budou stát stovky tisíc korun. 

Lesní cesty jsou po vydatných deštích poškozeny například v lesích, které spadají pod polesí Domašov u Jeseníku. Nejvíc pršelo v povodí Studeného a Bukového potoka a v okolí vrcholu Malý klín. Přívalový déšť tam změnil všechny lesní cesty i pěšiny ve vodoteče.

Soustředěný odtok velkého množství vody pak poškodil konstrukci několika lesních cest. Voda odnesla stovky metrů krychlových materiálu, který zmizel hluboko v údolí. Největší škody utrpěla lesní cesta Nad vodopády.

Škody půjdou do stovek tisíc korun

Při druhé vlně přívalových dešťů bylo ve druhé polovině června zasaženo nejvíce polesí Rejvíz na Jesenicku, o něco méně pak polesí Vápenná. Největší škody na lesních cestách jsou v oblasti velkoplošných holin na Větrné a Příčné hoře. Poškozeny byly lesní cesty Větrná, Nad Ovčínem, Výrová.

Drobné povodňové škody v podobě ucpaných propustků či zanesených příkopů lesníci monitorovali ve všech třech severních polesích Domašov, Rejvíz a Vápenná. 

Celkově vzniklé lesníci teprve vyčíslují, ale už jen pouhé uvedení lesních cest do původního stavu si vyžádá náklady několika stovek tisíc korun.

I přes zpomalení činností v lese, které způsobí podmáčený terén a odklízení náplav, lesníci v Olomouckém kraji déšť přivítali. Lesní porosty totiž v posledních letech decimuje sucho a přemnožený kůrovec. 

Autor: 
Rejdakce