Měsíc čtenářů a finišující rekonstrukce Červeného kostela. Březen ve VKOL je opravdu nabitý

Letošní březen probíhá ve Vědecké knihovně v Olomouci ve znamení dvou velkých událostí. Již počtrnácté se VKOL zapojila do celonárodní akce Březen – měsíc čtenářů, v rámci níž se návštěvníci mohou těšit na pestrý program. A zároveň budou po dvou a půl letech finišovat práce na rekonstrukci Červeného kostela a stavbě nového foyer!

V přednáškovém sále Červeného kostela finišují poslední stavební práce. Foto: VKOL.

Březen – měsíc čtenářů se letos nese ve znamení hesla „Zpátky do knihoven“ a má po dlouhých měsících poznamenaných vládními opatřeními kvůli pandemii covid-19 připomenout veřejnosti, co vše jim můžou knihovny nabídnout. Knihovny napříč republikou během března zvou nejen na řadu zajímavých přednášek, autorských čtení, ale rovněž prezentují své služby nebo připravují různé soutěže.

Pro VKOL je a vždy byla důležitá zpětná vazba od čtenářů i návštěvníků, a proto na březen připravila krátkou anketu, ve které mohou zájemci vyjádřit svůj názor. Vyplněním dotazníku se zájemci navíc zapojí do slosování o zajímavé ceny. Další novinkou je start dlouhodobého projektu Hledá se!, jehož hlavním cílem je doplnit fond o těžko dostupné knihy na trhu (např. z regionální historie). Na požadovaný titul upozorní čtenáře ikonka v online katalogu.

Na programu nechybí ani oblíbené podvečerní akce. Do VKOL například zavítá spisovatelka Markéta Pilátová, na motorce kolem světa se návštěvníci projedou s Vojtěchem Lavickým, do Sudet je zavede prostřednictvím knihy Klíč k Morgenlandu Pavel Šuba a do fantaskního světa zase výstava E. T. A. Hoffmann aneb Génius hrůzy.

Vůbec poprvé se ve VKOL uskuteční Deskohraní, pro účastníky herního večera bude nachystáno na 40 různých společenských her. Podrobný program je k dispozici na www.vkol.cz a také na facebookové stránce VKOL.

Příště už v Červeném kostele

Akce v rámci Března – měsíce čtenářů se pořád uskuteční v sále volného výběru v hlavní budově VKOL, již brzy se ale veškerá kulturně-vzdělávací činnost přesune do nového moderního přednáškového sálu v Červeném kostele. Po dvou a půl letech tak skončí čekání a revitalizovaný objekt, který bude spolu s novým foyer předán do užívání Vědecké knihovně.

Celková rekonstrukce kostela se již blíží do finále. Nový přednáškový sál v kostele má novou podlahu, zrestaurované chóry, proběhne finální výmalba. Na pódiu byl instalován knižní paraván z dílny olomouckého sochaře Jana Dostála, který je také autorem „šperků“ na střeše kostela. Postupně ožívá okolí kostela, nový dlážděný chodník je připraven pro první kolemjdoucí, instalují se venkovní lavice z pohledového betonu, přibudou stojany na kola a chystá se vše pro výsadbu stromů a trávníku. Před novým foyer, do kterého byl již dodán nový recepční pult starorůžové barvy ze speciálního betonu, stojí informační kiosek a jeden ze dvou biblioboxů. Do polic ve foyer je vkládána jedna kniha za druhou, téměř deset tisíc knih postupně zaplní celou osmimetrovou stěnu. Na sběr knih vyhlásila VKOL veřejnou sbírku, zájemci z řad veřejnosti tak mohli svými knihami přispět k výsledné podobě multifunkčního dekorativního prvku.

Dokončují se kamenické práce na prvcích kostela, stejně jako práce truhlářské. V brzké době se na své místo vrátí i zrestaurovaná kazatelna a hodiny na věži začnou ukazovat správný čas. Interiér bude vybaven audiovizuální technikou, potřebným nábytkem, bude doplněna sanita, instalován výstavní závěsný systém, prostory ve foyer zpestří designová světla. Na úplný závěr proběhne generální úklid tak, aby bylo vše nachystáno na květnové slavnostní otevření.

Ale o tom až příště…


O AUTORCE

RNDr. Bc. Iveta Ťulpíková se narodila v Olomouci, kde také vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, obor fyzika–matematika. Dále absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor veřejná správa. Během svého profesního života působila na řadě vedoucích pozicích, mimo jiné zastávala post vedoucí odboru kultury a památkové péče v Bruntále nebo vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadě Zlínského a posléze Olomouckého kraje. Od podzimu roku 2019 je ředitelkou Vědecké knihovny v Olomouci. Její celoživotní koníček, kultura, se tak stal i její prací. 

O VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je krajskou knihovnou Olomouckého kraje a dle počtu uchovaných dokumentů je třetí největší knihovnou v České republice. Historie knihovny sahá do roku 1566, takže je druhou nejstarší knihovnou v ČR. Od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku a v současné době zpřístupňuje kompletní knižní a časopiseckou produkci z území celé republiky.

VKOL ve svých fondech uchovává rovněž cizojazyčnou literaturu, stejně jako rozsáhlou sbírku norem, patentů, zvukových CD a dalších multimédií. Samostatnou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, prvotisky, starými tisky a mapami. Registrovaným čtenářům poskytuje VKOL knihovní a informační služby. Vedle absenčních výpůjček a výpůjček do studoven fungují také meziknihovní výpůjční služby, které umožňují získat potřebné tituly i z jiných knihoven. Součástí služeb je zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, mezi nimiž jsou například databáze odborných článků i archiv denního tisku. Na internetu si mohou zájemci také prohlížet neustále doplňované digitální knihovny s naskenovanými fondy. Pro veřejnost pořádá knihovna pravidelné výstavy, přednášky, promítání, autorská čtení a další akce.

Jeden ze dvou nových biblioboxů. Biblioboxy budou mít černou barvu, aby ladily s přístavbou. Zdroj: VKOL:

Nový vydlážděný chodník s lavicemi z pohledového betonu. V zakryté díře je připraveno zavlažování pro strom. Zdroj: VKOL.

Osmimetrová zeď bude zaplněna téměř 10 000 knihami. Zdroj: VKOL.

Zrestaurované chóry budou sloužit jako výstavní prostory. Zdroj: VKOL.

Na pódiu již stojí knižní paraván z dílny Jana Dostála. Zdroj: VKOL
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Auto _ Kubíček