Zprávy

Co nového schválila Rada města v Jeseníku?

Tento týden zasedli jeseničtí radní, aby projednali, schválili nebo vzali na vědomí řadu bodů. Například rozhodli o přijetí dotace na obnovu pramene U Vousáče nebo vybrali společnost, která strhne komín na Nábřežní ulici.

Fotbalisté dostanou nové sítě. Foto: Pixabay

Kraj přispěje na opravu Vousáče

Radní města schválili přijetí dotace na obnovu okolí pramene U Vousáče. Památka není v dobrém stavu, nefunguje přívod vody a její okolí také potřebuje úpravy. Cílem obnovy je znovu zprovoznění pramene a otevření prostranství před pramenem tak, aby vzniklo menší odpočívadlo s možností posezení. Dotaci ve výši 50 % poskytne Olomoucký kraj. Úprava pramene má být hotová do konce září.

Radnice pomůže Vlčicím

V loňském roce vznikl na Městském úřadě v Jeseníku Odbor přestupků, který v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv vypomáhá ve vedení správního řízení také obcím na Jesenicku. Aktuálně se pomoc v rámci řešení přestupků týká osmi obcí, a to Bernartice, Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Lipová–lázně, Ostružná, Supíkovice, Uhelná, Písečná a Skorošice. Radní v pondělí schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy také s obcí Vlčice.

Kvalitu ovzduší změří nový systém

Odbor životního prostředí ve spolupráci s ČVUT vytvoří vstupní projekt směřující k pořízení systému měření kvality ovzduší AirTracker.

Plocha pro jízdu zručnosti

Radní schválili přijetí dotace od Olomouckého kraje na spolufinancování výstavby plochy pro jízdu zručnosti u dětského dopravního hřiště. Plocha bude sloužit při výuce a soutěžích pro jízdu zručnosti, kdy je potřeba mít k dispozici rovný a zpevněný úsek. Taková plocha v prostoru dětského dopravního hřiště dosud chyběla.

Fotbalisté dostanou nové sítě

Rada města doporučila podání žádosti o dotaci na spolufinancování technického vybavení pro fotbalová hřiště, konkrétně na výměnu ochranných sítí.

Komín půjde k zemi

Komín stojící v areálu kotelny na ulici Nábřežní bude stržen. Důvodem je jeho nevyhovující technický stav. Radní včera vybrali společnost, která demolici provede.

Multifunkčního hřiště bude v provozu od konce května

Rada města schválila navrženou letní provozní dobu multifunkčního hřiště na ulici Dukelská. Letní provoz by měl být zahájen koncem května. Přesný termín bude sdělen prostřednictvím sociálních sítí města. Schváleno bylo také výše nájemného, které bude účtováno pouze při rezervaci hřiště na konkrétní čas.

Pracovní skupina dohlédne na kulturu

Pro zlepšení koordinace pořadatelů a rozšíření nabídky akcí bude zřízena pracovní skupina v oblasti kultury.INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Ostrov realit
INZERCE
Agent Real