Masarykovo náměstí je opět průjezdné z obou stran. Změna ale potrvá jen chvíli

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí povrchu ulic Poštovní a Dittersdorfova umožnili jeseničtí radní na krátkou dobu opět oboustranný průjezd spodní částí Masarykova náměstí. Vozidla přijíždějící z Tyršovy ulice tak nemusí absolvovat okružní jízdu po obvodu náměstí, ale mohou dále na Palackého ulici projet rovnou. Řidiči si změnu pochvalují a řada z nich by ji nejraději zachovala.

Řidiči přijjíždějící z Tyršovy ulice nemusí objíždět Masarykovo náměstí kolem dokola, změna v organizaci dopravy je však prý jen dočasná. FOTO ilustrační

Režim dopravy na Masarykově náměstí je předmětem diskuze již od dokončení jeho rozsáhlé rekonstrukce v roce 2010. Každá jeho podoba má své příznivce i odpůrce. Ve svém standardním režimu mohou spodní část náměstí napřímo projet řidiči přijíždějící z ulice Palackého, ktežto řidiči přijíždějící z ulice Tyršova mají přikázáno odbočit doleva a náměstí objet dokola. V minulosti však docházelo opakovaně ke změnám, například vlivem stavebních prací (Školní ulice).

Mezi červnem 2018 a únorem 2019 byl na náměstí dokonce zkušebně umožněn obousměrný provoz a spuštěna anketa mezi občany, jaký režim dopravy na Masarykově náměstí si přejí zachovat. Většína z 633 respondentů se vyjádřila pro zachování obousměrného provozu, názor dopravní komise i rady města byl však odlšný. Dle tehdejších vyjádření například tento typ provozu způsoboval obtíže na křižovatce Lipovské a Gogolovy ulice.

Aktuálně diskutovaný Plán udržitelné městské mobility se ve své analytické části dopravou na Masarykově náměstí zabýval taktéž. Šetřením zjistil, že jen 12%  vozidel přijíždějících z Tyršovy ulice má cíl na Masarykově náměstí, 88% lokalitou pouze projíždí. V opačném případě, tedy ve směru z Palackého ulice, činí tranzit 61%. Je tedy znát, že většina řidičů přijíždějící z Tyršovy ulice potřebuje náměstím projet, nikoli zastavit po jeho obvodu.

Vzhledem k tomu, že aktuálně probíhající rekonstrukce ulic Poštovní a Dittersdorfova se na dopravě ve městě významně podepisuje, schválila Rada města po dobu její rekonstrukce oboustranný průjezd spodní částí náměstí. Řidičům, kteří se potřebují napojit na silnici I/44, totiž po dobu rekonstrukce nezbývá, než využít objízdné trasy po ulici 28. října nebo se právě přes náměstí zkusit dostat ke kruhovému objezdu u objektu Jesenky. Kladně kvitují změnu jak řidiči, tak řada chodců, kterým provoz okolo radnice přijde méně bezpečný. Není to samozřejmě bez stinných stránek – zvýšený transit spodní částí náměstí zase ztrpčí život těm pěším, kteří by potřebovali projít na Školní ulici či do Pasáže Alkron.

Prozatím to ovšem vypadá, že oboustranný průjezd Masarykovým náměstí bude opravdu jen dočasný a po otevření opravovaných dopravních tepen se vrátí k předchozímu normálu. Okrajová zmínka závěrem – návrh na dočasné zrušení poplatku za parkování na náměstí, který pro změnu souvisel s rekonstrukcí proluky u tržnice, rada města naopak neschválila.INZERCE
ČEZ ČEZ

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Ostrov Realit
INZERCE
Radio Haná