Radnice okrášlí prostor před prodejnou na Lipovské

Jedním z míst v Jeseníku, které letos prochází obnovou, je část ulice Lipovské. Akce, které mají za cíl zkrášlit veřejný prostor a zlepšit infrastrukturu, zde realizuje radnice i další společnosti.

Město zvelebí prostor před jednotou. Foto: muj

Před dvěma lety proběhla na Lipovské ulici významná rekonstrukce s cílem zlepšit zdejší veřejné prostranství. Zahrnovala předláždění chodníku od autobusové zastávky u nemocnice, kolem prodejny COOP Jednota až ke křižovatce s lázněmi, a také opravy chodníků u panelových domů před nemocnicí a za zmíněnou prodejnou. V rámci této obnovy byly vyměněny obrubníky, opraveny a doplněny lavičky a koše. Na místě byla také vysazena nová lipová alej.

Na tuto akci v polovině června město Jeseník navazuje dalšími úpravami prostoru. Konkrétně na svém pozemku před prodejnou COOP Jednota. Práce budou zahrnovat například předláždění zpevněných ploch, výměnu laviček a dalšího mobiliáře. Zvláštní pozornost bude věnována výsadbě zeleně. Dvě stávající mladé lípy doplní nově vysazené stromy a trvalkové záhony s různobarevnými květy.

„Očekáváme, že práce budou dokončeny do konce prázdnin, nicméně tento termín je pouze orientační, protože závisí na několika faktorech. Například složitosti terénu, nezmapované infrastruktuře a dalších okolnostech. Snahou bude práce dokončit co nejdříve,“ uvedl místostarosta Václav Urban.

Další stavební akce v Jeseníku

Společnost Vodovody a kanalizace Jesenicka na silnici v ulici Lipovská od 17. června pokračuje s obnovou kanalizace. Druhá etapa, která souvisí s částečnou uzavírkou v úseku od vjezdu do nemocnice po křižovatku s ulicí Puškinova, je plánovaná do 31. října letošního roku.

V roce 2025 naváže na opravu kanalizace obnova plynovodu společností GasNet a obnova vodovodu (Vak Jesenicka). „Oprava vodovodu je závislá na obnově plynovodu, protože plynovod je položen ve velké části přímo na vodovodu a bez jeho vymístění není možné vodovod obnovit,“ uvedl technický ředitel společnosti Vak Jesenicka Robert Černý.

Co se týká úpravy povrchu komunikace, ta bude provedena provizorně po obnově kanalizace v prováděných rýhách, aby byla komunikace v místech výkopů dobře sjízdná. Stejným způsobem se provedou úpravy také po obnově vodovodu. Teprve po dokončení všech prací, dojde k finální úpravě povrchu komunikace, a to v celé její šíři.

Budoucí podoba prostoru před prodejnou Coop Jednota.

Současná podoba prostoru před prodejnou Coop Jednota.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Auto _ Kubíček