Zprávy

Co nového schválila Rada města v Jeseníku?

Tento týden zasedli jeseničtí radní, aby projednali, schválili nebo vzali na vědomí řadu bodů. Například rozhodli o vybudování nového včelína nebo o tom, že pramen U Vousáče se znovu dočká přívodu vody a revitalizace svého okolí.

Včely dostaly zelenou 

Projekt nového včelína může realizovat Sdružení volného času Duha. Rada města dala souhlas s použitím finančním prostředků z investičního fondu na úhradu architektonické studie a dokumentace k výstavbě výukového včelína s technickým zázemím. Budoucí ekologické programy mají být určené nejen pro školy, ale i veřejnost.

Jesenické toulky přiblíží historii města

Radní schválili podání dotace na projekt Jesenické toulky. Jedná se o společný česko-polský projekt, který pomocí dvou okruhů přiblíží návštěvníkovi historii města a jeho zajímavá místa. Jedna trasa propojí centrum města se Smetanovými sady a druhá centrum města s lázněmi. V plánu je obnova cedulí a některá nová zastavení, vydání brožury ve třech jazykových mutacích a vytvoření speciální webové stránky.

Pramen se znovu dočká vody

Žádost o dotaci město podá také v souvislosti s plánem na obnovu pramene U Vousáče. Pramen s bohatou historií byl původně věnován císaři Františkovi Josefovi I., nyní je nefunkční kvůli přerušenému přívodu vody.

Květiny a keříky už rostou legálně

Vedení města také posvětilo vypůjčením pozemku obyvatelům domu na Habrově ulici, který prošel v nedávné době revitalizací a místní občané si přilehlý pás pozemku kolem domu upravili vysázením květin a nízkých keříků. 

Strážníci vyrazí na besedy a přednášky

Radní schválili městské policii plán prevence kriminality na rok 2022. Obsahem je například přednášková činnost v mateřských školách a na základní škole, organizování vzdělávacích akcí, her a soutěží, dopravní výchova, besedy se seniory, podpora projektu Asistenti prevence kriminality a podobně.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Ostrov realit
INZERCE
Agent Real