Zprávy

Vodohospodáři dokončují jednu z největších investic

Společnost VAK Jesenicka dokončuje náročnou investici do úpravny vody v Adolfovicích, do které Šumný a Borový potok přivádějí významnou část surové vody. Tu následně vodohospodáři přeměňují na vodu pitnou. Vzhledem k tomu, že v době nárazových dešťů či při rychlém tání sněhu má voda přitékající do adolfovické úpravny citelně nižší kvalitu, musely proběhnout kroky pro stabilizaci kvality dodávané vody i za těchto nepříznivých klimatických podmínek.

Úpravna vody v Adolfovicích prochází modernizací. Foto: VAK Jesenicka

"Před zvolením optimálního řešení jsme si vyžádali odborné studie a posudky od nezávislých vodohospodářských autorit. Byly jimi Ústav vodního hospodářství obcí při VÚT Brno a Vodohospodářský podnik a.s. Jejich stanoviska doporučila modernizaci technologické linky úpravny o tzv. koagulaci a vápenné hospodářství, což naší společnosti dá možnost upravovat surovou vodu i za velmi zhoršených podmínek, snižovat množství použitého chlóru, prodloužit životnost kovových potrubí a zlepšit monitoring kvality vody," vysvětluje technický ředitel VAK Jesenicka Robert Černý. 

Modernizace přijde na 86 miliónů 

Ke zvolené chemicko-technologické části rekonstrukce Ing. Helena Sochorová, Ph.D. z Vodohospodářského podniku, a.s. uvedla: „Návrh technologie se obecně stanovuje z nejobtížnějšího kvalitativního stavu vody odebírané ze zdroje. Na základě toho je navržená technologie ve smyslu koagulace a dvoustupňové separace suspenze s následnou dezinfekcí vody vhodná a prakticky jediná možná tak, aby úpravna dokázala reagovat na všechny pro danou lokalitu možné varianty jakosti surové vody.“ Investice ve výši 86 milionů korun (bez daně) byla shledána nevyhnutelnou také proto, že úpravna v té době nesplňovala podmínky vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Za investora popsala aktuální situaci ředitelka VAK Jesenicka Ing. Lenka Podhorná: „V těchto dnech jde rekonstrukce do finále, testujeme nový řídící systém i instalované technologie a připravujeme se na zkušební provoz.“ Technický ředitel Robert Černý doplnil: „Chystáme se tak na převzetí díla, ale už teď máme důvod k radosti – po celé dva roky, co rekonstrukce probíhá, a to i když to bylo mnohdy velmi komplikované, jsme nemuseli ani v jednom případě provoz úpravny přerušit na tak dlouhou dobu, aby se to dotklo dodávek pitné vody pro naše odběratele.“

Dobrou zprávou je také to, že téměř 50 % nákladů investice pokryla dotace Ministerstva zemědělství.
INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Ostrov realit
INZERCE
Agent Real