Sousedů opět ubylo. Svědčí o tom data z jesenického úřadu

Správní odbor MěÚ Jeseník vydal přehled základních statistických dat za rok 2022. Svědčí o pokračujícím úbytku obyvatel s trvalým pobytem na území města, ale obsahuje i informace o počtu svateb, narozených dětí a úmrtí.

Statistika z města hovoří jasně - obyvatel Jeseníku stále ubývá. FOTO ilustrační, Leeloo Thefirst/pexels.com

Demografická situace nejen Jeseníku, ale i většiny okolních obcí je již delší dobu považována za možná vůbec nejožehavější problém regionu. Čerstvá statistika za loňský rok toto bohužel potvrzuje. Celkový počet obyvatel s trvalým pobytem ve městě Jeseník se oproti roku 2021 snížil o 231 a k 1. lednu letošního roku činí 10 768 občanů. Započítáme-li osoby se všemi druhy pobytu na území Jeseníku, dostaneme se na číslo 11 155. 460 z nich jsou cizinci, 222 osob dostalo uděleno pobytové oprávnění v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Také další parametry hovoří v neprospěch populačního růstu v Jeseníku. Z města se během loňského roku odstěhovalo 286 obyvatel, ovšem z jiných sídel se jich přistěhovalo pouze 199. Rozloučili jsme se se 133 zesnulými, ovšem dětí se jesenickým rodičům narodilo pouze 71. Ani přiliv nových Elišek, Adélek či Aniček, potažmo Honzíků, Dominiků a Matyášů (což jsou nejčastější jména novorozených děti v Jeseníků), tedy statistiku nevyrovnal.

Dětí pod 15 let žije v Jeseníku 1288, což samo o sobě nestačí na to, aby byl věkový průměr obyvatel Jeseníku nižší, než 46 let. Jistým pozitivem budiž počet dvojic, které v loňském roce uzavřely ve městě sňatek - těch bylo celkem 116. Doufejme, že i s menším počtem sousedů bude rok 2023 produktivní a zajímavý - a čísla v příštích letech budou působit optimističtěji.INZERCE
Advokátní kancelář Matěna Advokátní kancelář Matěna

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava