Hotel Slovan je stále na prodej. První kupec nesplňoval podmínky

Město Jeseník se nevzdává záměru prodat objekt Hotelu Slovan na Masarykově náměstí. Nejedná se ovšem o uspěchaný prodej za každou cenu – město trvá na tom, aby potenciální zájemci v budově nadále provozovali hotelové služby. Zájem o hotel napoprvé byl, ovšem nakonec přišla jediná nabídka od kupce, který nesplňoval podmínku zkušenosti s provozováním hotelu.

Napoprvé se Hotel Slovan prodat nepodařilo. Najde tentokrát kupce, který bude i zdatným provozním?

Hotel Slovan je jednou z dominant náměstí. Dlouho přitahoval pozornost spíše jako chátrající ruina pouze připomínající zašlé časy slávy, v letech 2006 – 2007 byl však opraven a spolu s nově vybudovaným sousedním obchodním centrem slavnostně otevřen. Od roku 2012 má hotel pronajatý firma Alteris s r.o., ovšem v dubnu roku 2021 byla smlouva městem vypovězena v souladu se záměrem objekt prodat. Zatímco sousední budovu OC Alkron (nyní Pasáž Slovan) si Jeseník ponechal, provozovateli hotelu začala plynout tříletá výpovědní lhůta, která skončí v dubnu příštího roku.


Slovan není zlatý důl
Vlastnictví hotelu v současnosti pro město není žádným zlatým dolem. "Ten hotel pro město teď určitě není ziskový, tak, jak je nastaven," přiznává vedoucí Odboru investic a majetku MěÚ Jeseník Jiří Uher. Přispívá k tomu i fakt, že město hradí veškeré opravy na zařízení hotelu, jejichž cena se vyšplhá nad 50000 Kč – a takovýchto položek po 16 letech provozu zkrátka přibývá. Když se tuhle pokazí konvektomat v kuchyni a tuhle zase strojovna výtahu, součet hravě převýší oněch zhruba 360 000 Kč, které město inkasuje za rok na nájemném. Ačkoli město neprodělává milionové částky ročně, pokud vlastnictví hotelu v samém centru města generuje ztrátu, je něco nastaveno špatně.


Hotelem další dekádu
Varianta prodeje počítá s tím, že pobytové služby v objektu Slovanu zůstanou zachovány, čemuž také přizpůsobilo podmínky prodeje. Předemětem prodeje je jak budova samotná, tak pozemek pod ní, movité vybavení hotelu a sousední parkoviště. Kdo Slovan koupí, zavazuje se v něm provozovat hotelové služby po dobu minimálně dalších deseti let – pokud by tuto lhůtu nedodržel, může město využít právo zpětného odkupu. Kupec musí také doložit zkušenosti s provozováním obdobného zařízení po dobu minimálně tří let v uplynulých deseti letech. Minimální prodejní částka byla znaleckým posudkem stanovena na 32 700 000 Kč. Oproti cenám některých aktuálních investic se může tato částka jevit jako nízká, ovšem i to má vysvětlení. "Když prodáváte hotel – a chcete, aby jej někdo jako hotel provozoval, nese to s sebou ne zcela malé personální a mzdové náklady ve srovnání s prodejem třeba takové obytné budovy," dodává Jiří Uher. V případě, že by byl objekt prodáván developerovi s tím, že na jeho místě si bude moci postavit a provozovat, co se mu zlíbí, byla by jeho prodejní cena zajisté vyšší.


Existují alternativy?
K říjnu loňského roku evidovalo město pět zájemců o koupi Slovanu, z toho dva si vyžádali podrobnější informace a přijeli si objekt prohlédnout. Nakonec však byla doručena jen jedna nabídka. Společnost reprezentovaná dvěma podnikateli vietnamského původu nabídla kupní cenu ve výši 35 000 000 Kč, nesplňovala však podmínku dostatečných zkušeností s provozováním hotelu. Rada města se proto rozhodla záměr zrušit a na únorovém zastupitelstvu jej s posvěcením zastupitelů znova vyhlásit v kosmeticky obměněné podobě. Při této příležitosti došlo také na diskuzi, jestli by v případě, že se hotel nebude dařit prodat, nešly prostory využít jinak, kupříkladu  jako startovací byty či kanceláře pro úředníky. Podobným záměrům však stojí v cestě především vysoké náklady na dispoziční úpravy – podíváme-li se kupříkladu na cenu interiérové rekonstrukce IPOSu, vidíme, jak Otesánkovských rozměrů mohou dosáhnout. Šikovný hoteliér, který dokáže v centru lázeňského města generovat příjem, se tedy stále jeví jako aktuálně nejlepší varianta.INZERCE

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Ostrov Realit
INZERCE
Radio Haná