Rekonstrukce hlavní silnice v Adolfovicích začne po Velikonocích. Potrvá zhruba dva měsíce

Již 13. dubna má odstartovat plánovaná rekonstrukce silnice I/44 v úseku od křížovatky se silnicí I/60 v Jeseníku – Bukovicích po budovu základní školy v Bělé pod Pradědem – Adolfovicích. Řidiči by se měli připravit na dopravní omezení trvající do 5. června.

Autobusové zastávky podél rekonstruovaného úseku silnice by se měly dočkat povrchu ze žulových kostek. FOTO ilustrační

Rekonstrukce daného úseku silnice byla avizována v plánu oprav Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje a s příchodem jara se blíží termín její realizace. Předmětný úsek je dlouhý 2630 m a začíná ještě v Jeseníku – Bukovicích, na křižovatce se silnicí I/60 pod benzinovou pumpou. Prochází celými Adolfovicemi a končí u budovy ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem, což je také místo, kde Adolfovice končí a začíná další místní část Domašov. Rekonstrukce spočívá v odfrézování vozovky až do hloubky 180 mm a provedením nové podkladní vrstvy vozovky tzv. recyklací za studena na místě.

Ta spočívá v tom, že se původní vrstva vozovky rozbrousí a rozmělní, smíchá s pojivem jako je např. cement a asfaltovou emulzí a položí se znova, což podstatně limituje množství odpadu, který při pracích vzniká. Následovat bude pokládka nové ložní a obrusné vrstvy, dosypání a zhutnění nezpevněných krajnic a obnova dopravního značení. Trochu jinak bude situace řešena na mostech a sjezdech k nemovitostem, kde bude obměněna pouze obrusná vrstva vozovky v hloubce 40 mm. Opravy se dočkají také autobusové zastávky, bude předlážděna část poškozených obrubníků u chodníků lemujících silnici, dojde k výměně sloupků a svodidel a pročištění odvodňovacích příkopů a kanálů.

Takto rozsáhlá rekonstrukce si nutně vyžádá dopravní omezení. Vzhledem k tomu, že silnice I/44 je jednou ze dvou klíčových spojnic mezi Jesenickem a zbytkem Olomouckého kraje, se částečná uzavírka dotkne velkého množství řidičů. Dle dostupných informací to vypadá tak, že oprava bude probíhat nejprve v jednom a následně ve druhém pruhu, přičemž doprava bude svedena do zrovna volného pruhu a řízena kyvadlově pracovníky stavby, rychlost v opravovaném úseku bude zároveň omezena na 30 km/h. Tato dopravní omezení jsou prozatím vyhlášena po celou dobu stavby, tedy mezi 13. dubnem a 5. červnem letošního roku.

Rekonstrukci silnice I/44 bude provádět bruntálská firma KARETA, s.r.o., která vysoutěžila zakázku za zhruba 35,4 milionů Kč s DPH. Na tuto stavbu by ještě v letošním roce měla dále navázat rekonstrukce silnice v Domašově, která svůj termín, cenu ani zhotovitele prozatím ještě nezná.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Auto _ Kubíček