Tomáš Vlazlo: Jeseník má budoucnost!

Za Tomáše Vlazla mluví činy a ne slova. Za čtyři roky ve vedení města společně s kolegy rozhýbal projekty, o kterých se léta jen mluvilo a slibovalo. Když něco nejde, pro Tomáše to není problém, ale výzva. Místostarosta Jeseníku jde i letos do voleb jako dvojka na kandidátce Zdeňky Blišťanové Jeseník srdcem. A v hlavě už má další vize a plány, jak udělat z Jeseníku ještě lepší místo pro život.

"Už čtyři roky zavádíme opatření, která mají odliv lidí z Jeseníku nejen zpomalit, ale také k nám přilákat další obyvatele," říká místostarosta Tomáš Vlazlo.

Když byste měl s odstupem času hod- notit své působení na pozici místostarosty. Co bylo nejtěžší?

Po funkci místostarosty jsem vůbec netoužil, ale když ta výzva přišla, chtěl jsem odvést pro Jeseník tu nejlepší práci. Pak jsem začal poznávat, jak složité a těžké to je. Nejsem zvyklý se vzdávat a čím víc problémů přicházelo, tím usilovněji jsem se jejich řešení věnoval. Z mého pohledu bylo nejtěžší obměnit personální složení úřadu. Ten jsme přebírali s léty zažitými postupy a nefungujícím vedením. Dnes si troufnu tvrdit, že pracuje profesionálně s důrazem na efektivitu a vstřícný přístup směrem k lidem. Stále je ale co zlepšovat a čeká nás spousta práce například v oblasti digitalizace a online služeb pro občany.

Jen fungující úřad ale nestačí, aby se lidem v Jeseníku žilo dobře...

Nestačí, ale je to základ pro to, aby fungovalo všechno ostatní. Děláme maximum pro to, aby Jeseník nebyl jen periferním městečkem s krásnou přírodou. Město musí vytvářet kvalitní podmínky pro život svých občanů. Ať už je to standardní péče o infrastrukturu, to jsou opravy chodníků a komunikaci, revitalizace celých sídlišť, zajištění vody, tepla, nebo třeba budování sportovišť, připomeňme skatepark a kluziště. Je potřeba pečovat o městskou zeleň a zajistit mnoho dalších služeb pro občany, včetně těch sociálních pro seniory a další potřebné.

"Jeseník má obrovský potenciál rozvoje a stojím si za tím, že je to město s budoucností"

Co vnímáte za současný největší problém Jeseníku?

Určitě nás všechny trápí úbytek obyvatel. Ale to se začne měnit. Už čtyři roky zavádíme opatření, která mají odliv lidí nejen zpomalit, ale také k nám přilákat další obyvatele. Brzy začneme stavět nové byty, vzniknou nové stavební pozemky pro rodinné domy. Rozvíjí se komunitní život, kultura i sport jsou na vzestupu, roste počet volnočasových aktivit, nezaměstnanost je minimální a v okolí máme krásnou přírodu a zdravý vzduch. Ale samozřejmě ne vše je růžové. Naprosto zásadním problémem, který na město „spadl”, je řešení nedostatku lékařů. Nemáme sice žádné pravomoci, jak zajistit lékařskou péči, to ovšem neznamená, že v tom naše občany necháme. Díky aktivitám paní starostky Blišťanové se rozhýbaly zdravotní pojišťovny a do Jeseníku přijdou noví lékaři. Snažíme se také maximálně podpořit podnikavost, tak aby v Jeseníku bylo co nejvíce dobrých pracovních příležitostí.

Jaká největší výzva teď stojí před Jeseníkem?

Jeseník je zdravé fungující město a jsem přesvědčen, že dokáže zvládnout třeba i takový „průšvih” jako je současná energetická krize. V této oblasti jsme už řešili možnosti, jak se stát co nejvíce energeticky soběstačnými a v budoucnu bychom chtěli dokonce elektřinu poskytovat našim občanům. Co je důležité - město je finančně stabilizované. Zvládne i nárůst cen všech investic a dál bude dělat to, co je jeho hlavním úkolem - bude vytvářet dobré podmínky pro život svým občanům. Jeseník má obrovský potenciál rozvoje a stojím si za tím, že je to město s budoucností. Jeseník dokáže být bezpečným, zdravým a úžasným místem pro všechny generace. Stačí na tom jen poctivě pracovat.INZERCE


INZERCE
Ostrov Realit
INZERCE
Radio Haná