Jeseník opětovně rozdělí milion korun na podporu svých dětí

S létem odstartoval druhý ročník projektu, který realizuje město Jeseník ve spolupráci se společností Corrency za účelem podpory volnočasových aktivit dětí. Díky letošním novinkám dosáhne na finanční příspěvek ještě více rodin.

V loňském roce využili rodiče příspěvek od města nejčastěji na platbu za kroužky v ZUŠ Jeseník. Foto: fb

„Příspěvek ve formě elektronických correntů v hodnotě 1 500 korun, poskytnutý městem, mohou rodiče využít k úhradě kroužků a letos nově i příměstských táborů. Nově budou podporovány děti již od narození, čímž se rozšíří možnost využití pro dalších 448 jesenických občánků," představil významné novinky projektu radní Tomáš Vlazlo.  

Další pravidla zůstávají stejná. Correnty mohou využít rodiče dětí s trvalým pobytem v Jeseníku. Ušetří díky nim až 75 % při platbě. Například v případě ceny kroužku 1500 korun využijí 1 125 elektronických correntů od města a 375 korun doplatí sami. Nevyčerpané correnty mohou uplatnit při příští platbě, ovšem pouze do konce projektu 31. ledna 2025. 

„V pilotním projektu mohlo být podpořeno celkem 666 registrovaných dětí, reálně jich correnty využilo pět set. Celkem dvacet poskytovatelů volnočasových aktivit v souvislosti s projektem utržilo za kroužky 873 760 korun,“ zhodnotil Tomáš Vlazlo výsledky z loňského roku.  

Rodiče si podporu města pochvalují

Correnty podle něj rodiče využili nejčastěji na platbu za kroužky v ZUŠ Jeseník, SZUŠ Jeseník a v TC YESDANCE, přičemž „ze svého“ zaplatili 318 563 korun. Město za kroužky doplatilo celkově částku 555 197 korun. Z výsledků dotazníkového šetření pak vyplynulo, že pilotní projekt pozitivně hodnotili jak spolky, tak občané.

„Jako matce samoživitelce mně to velice pomohlo a syn může chodit i do kroužku, který není zrovna nejlevnější. Kroužků má více, takže to byla určitá finanční pomoc,” uvedla jedna z respondentek při hodnocení loňského projektu.  

Více informací o projektu a formuláře pro občany i provozovatele volnočasových aktivit, kteří se mohou registrovat od 27. června 2024, nabízí webové stránky jesenik.corrency.cz.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
Auto _ Kubíček