Zprávy

Starosta Dolních Studének zastupoval Česko na Valném shromáždění OSN. V New Yorku řešil turistický ruch

Náměstek ministra pro místní rozvoj, starosta Dolních Studének a bývalý radní Olomouckého kraje Radim Sršeň zastupoval na začátku května Českou republiku na jednání Valného shromáždění OSN. Hlavním tématem byla obnova turistického ruchu po pandemii covid-19 v udržitelné a odolné podobě.

Radim Sršeň přednesl projev v OSN. V New Yorku jednal s ministry o obnově cestovního ruchu. Foto: Rej

„Cestovní ruch byl jedním z nejvíce zasažených sektorů pandemií covid-19. Vzhledem ke strategickému významu pro mnoho zemí, nevyjímaje regiony v České republice, může být obnova turistického ruchu motorem globálního ekonomického oživení. Zároveň dnes máme příležitost obnovit cestovní ruch tak, abychom zlepšili jeho dopady na životní prostředí i lidi, kteří v turisticky vyhledávaných oblastech žijí,“ uvedl náměstek ministra Radim Sršeň. 

Sršeň propagoval agroturistiku

Účastníci tří tematických kulatých stolů, do kterých se zapojili ministři nejen Itálie nebo Španělska, ale například i exotických destinací jako Maledivy nebo Botswana, se zabývali tím, jak může obnova cestovního ruchu prospět lidem, planetě i obecné prosperitě. Vlády a další veřejní a soukromí aktéři se podělili o osvědčené postupy, případové studie a zkušenosti získané v posledních dvou letech.

Radim Sršeň v rámci svého vystoupení prezentoval ostatním účastníkům mimo jiné projekt české centrály cestovního ruchu CzechTourism Prázdniny na venkově, zaměřeného na propagaci a zvyšování úrovně turistiky ve venkovských regionech a posílení tzv. agroturistiky. Tento projekt mimo jiné přispívá k vytváření pracovních míst na venkově, zachování kulturního dědictví i tradic a rozšiřuje povědomí o ochraně přírody a krajiny.

Reálný život místo luxusu

„Budu velmi rád, když do budoucna nebude exkluzivním produktem v cestovním ruchu izolovaný luxus, ale autentické zažití místní komunity a reálného života v dané lokalitě,“ dodává Radim Sršeň s tím, že obnova cestovního ruchu v těchto obrysech je důležitou součástí cílů udržitelného rozvoje, které si do roku 2030 OSN stanovila, a jejichž naplňováním se MMR v České republice zabývá.  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypracovalo Strategii rozvoje cestovního ruchu České republiky v letech 2021–2030. Jedním z cílů strategie je zasazení udržitelného cestovního ruchu jako jednoho z pilířů hospodářské politiky a jako dlouhodobou prioritu státu.

Cestovní ruch = 4 % světového HDP

Cestovní ruch je ve světě hlavní hnací silou hospodářského růstu a rozvoje, přičemž poskytuje přímé i nepřímé živobytí stovkám milionů lidí. Před pandemií v roce 2019 přispíval cestovní ruch přímo ke 4 % světového HDP, což představuje 3,5 bilionu amerických dolarů. Pro mnoho rozvojových zemí, včetně nejméně rozvinutých zemí, malých ostrovních států a zemí v Africe je cestovní ruch hlavním zdrojem zaměstnanosti a příjmů. V některých státech cestovní ruch dokonce dosahuje až 80 % jejich vývozu.

Cílem tematických kulatých stolů byla interaktivní diskuse se zapojením zúčastněných subjektů. Výsledkem tematické rozpravy bylo předsednické shrnutí a klíčová doporučení formulovaná na základě diskusí, případových studií a osvědčených postupů. Jednání mělo také přispět k posílení dialogu mezi vládami, soukromým sektorem, místními komunitami a dalšími zúčastněnými stranami o příležitostech k transformaci sektoru v rámci obnovy z dopadů pandemie.
INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Ostrov realit
INZERCE
Agent Real