Technické služby čeká příští rok revoluce. Z jedné firmy se stanou dvě

Vertikální spolupráce v komunálních službách i volné ruce při řešení nové situace v odpadovém hospodářství. Město Jeseník jakožto stoprocentní akcionář v minulém týdnu oznámilo, že Technické služby Jeseník, a.s. (TSJ) připravují zásadní restrukturalizaci a představilo její hrubé obrysy. Na to, aby transformace firmy dopadla hladce, bude dohlížet obměněné představenstvo.

Před novým vedením Technických služeb Jeseník leží náročný úkol - připravit městskou firmu na restrukturalizaci. Foto: archiv

O základních pohnutkách, které město vedou k restrukturalizaci klíčové akciovky, promluvil již na únorovém zasedání zastupitelstva města Jeseník místostarosta Václav Urban: "Tím hlavním důvodem, proč je nutné tu reorganizaci provést, je řešení vertikální spolupráce, co se týká údržby města – to jsou komunální služby, veřejná zeleň a pohřebnictví. Už se o té potřebnosti mluví několik let a co nás teď ještě více nutí tuto akci provést, je změna zákona o odpadech, kdy je od roku 2030 stanoven úplný zákaz skládkování." Město má mimojiné na stole výzvu od Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, která apeluje na to, aby Jeseník do této akciové společnosti řešící odpadové hospodářství na krajské úrovni vstoupil, analýza vypracovaná samotnými Technickými službami ovšem zase tvrdí, že by bylo výhodnější, kdyby Jeseník ponechal agendu odpadů ve vlastní režii. V hře je také možnost vzniku organizace hospodařící s odpady v měřítku okresu. Všechny varianty ovšem směřují k tomu, že agenda odpadů a agenda údržby města by se nadále měly řešit odděleně.

Události následně nabraly rychlý spád. V pondělí 27. února zasedala rada města, která zároveň plní i funkci valné hromady TSJ. Valná hromada odvolala stávající představenstvo společnosti ve složení Roman Štencl, Veronika Peštuková a Hana Mikulínová a zvolila tým nový, či spíše staronový – Veroniku Peštukovou v něm nově doplní Jan Šlosr a Rudolf Lindovský. „Minulé představenstvo technických služeb odvedlo velký kus práce, za kterou jim děkujeme. K obměně vedení ještě před koncem mandátu nás vedla potřeba precizně připravit a provést zásadní restrukturalizaci společnosti. Považuji za správné, aby tuto změnu připravil tým lidí, který bude zároveň u její realizace,“ uvedla k tomu starostka města Zdeňka Blišťanová.

Zmiňovaná restrukturalizace, jež bude patrně nejdůležitějším úkolem nového představenstva, byla prozatím prezentována pouze v hrubých obrysech. Technické skužby Jeseník by se měly stát firmou, která se bude soustředit výhradně na údržbu města Jeseníku – tedy především péči o zeleň a údržbu komunikací a veřejného osvětlení. Nadále by měly také provozovat pohřební službu v Bukovicích a starat se o vybrané městské objekty, jako je koupaliště, sportovní hala, skatepark či Pasáž Slovan. Veškeré další činnosti (tedy především agenda odpadového hospodářství), bude obstarávat nově založená společnost, jejíž název prozatím není znám. Otazníků k řešení je u celé realizace podstatně více, proto si město nechává zpracovat ekonomicko-právní analýzu, která by měla odpovědět například na to, jakou právní subjektivitu budou mít společnosti vzniklé rozdělením TSJ či jakým způsobem bude možno restrukturalizovaným TSJ zadávat veřejné zakázky. Vše by mělo vykrystalizovat během letošního roku – o novinkách a jejich případném dopadu na občany budeme dále informovat.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná