Společnost

Dostatek vody není samozřejmost ani na Jesenicku

JESENICKO - O dostatečné zdroje kvalitní vody v našem regionu se stará společnost Vodovody a kanalizace Jesenicka. Naposledy vodohospodáři provedli rozsáhlý průzkum v okolí Studničního vrchu, kde se na základě výsledků chystají technická opatření vedoucí ke zpomalení odtoku vody.

Jednou ze strategických rolí společnosti Vodovody a kanalizace Jesenicka (VAK) je péče o vodní zdroje. Pro vodohospodáře to znamená množství aktivit.

Protože zásadní lokalitou vody pro jesenické lázně a část Jeseníku je Studniční vrch, zpracovává nyní VAK hydrologický průzkum dané lokality. "Naší motivací byl záměr realizovat technická opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti lesních pozemků a snaha zachovat vydatnost pramenů, z nichž je zásobována část Jeseníku," uvedl technický ředitel VAK Robert Černý. 

Vodohospodáři prozkoumali přes dvacet pramenů

Odborníci zkoumali asi osm kilometrů čtverečných Sokolského hřbetu, přičemž v I. etapě šlo o průzkum 11 pramenů (například Finský pramen, Večerní pramen, Slovanský pramen) a 7 povrchových toků (například Kalvodka, Vidnávka, Lubina). Navazující II. etapa už se podrobněji zaměřila jen na 4 prameny (Jitřní pramen, Vilémův pramen, Rumunský pramen, Priessnitzův pramen).  

A co obnáší průzkum jedné takové lokality? Třeba měření průtoku na 21 místech, vykopání sond, opakované kontroly a pořizování fotodokumentace sledovaných míst. Díky sběru a vyhodnocení dat pak může dojít k přesnému vytipování pramenišť, jež zasluhují největší pozornost.

V případě Studničního vrchu se VAK zaměřil na povodí Priessnitzova potoka a Pekelného potoka. „Šli jsme do toho s tím, že v obou plochách provedeme technická, přírodě blízká opatření, která poslouží k akumulaci odtoku, ke snížení rychlosti odtoku srážkových vod, zadržení vody v krajině a následně k pozvolné infiltraci do země,“ vysvětlil Robert Černý.

Pilotní stavba přehrážek v oblasti Pekelného potoka 

"Následné technické práce a jejich výsledky potvrdily, že v oblasti Pekelného potoka dává smysl realizovat pilotní stavbu přehrážek bez spodních výpustí, na jejichž vhodnost nás upozornily kopané sondy. Opatření přispěje ke zpomalení odtoku vody, což je nezbytná reakce na klimatickou změnu. Je povinností nás vodohospodářů na tyto negativní trendy reagovat včas, abychom pro Jesenicko zajistili dostatek pitné vody," zdůraznila ředitelka VAK Lenka Podhorná. Samotná stavba přehrážek je naplánována na příští dva roky.

V následujících letech VAK plánuje napojení nových vodních zdrojů, a to konkrétně Keprnický potok (třetí zdroj pro ÚV Adolfovice) a zdroj podzemní vody v Horní Lipové. Dále bude zahájen hydrogeologický průzkum i v oblasti Křížového vrchu. "V hledáčku máme také zřízení nového vodního zdroje v horní části Domašova," doplnila Podhorná.


INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.