Zprávy

V CHKO Jeseníky se těží bez platných výjimek a pravidel

Ekologičtí aktivisté kritizují Správu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky, že dosud nevydala nové výjimky pro kácení kůrovcových stromů na řadě chráněných oblastí v Jeseníkách, kde tak nyní lesníci těží kůrovcem napadené stromy bez stanovených pravidel. "Zatímco kůrovcová sezóna je v plném proudu, Správa CHKO zřejmě spí nebo toleruje porušování zákona o ochraně přírody," řekl předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Podle Správy CHKO Jeseníky se vlastníci kůrovcem napadených lesů snaží dodržovat dříve stanovená pravidla.

Ekologové a správci lesů se dlouhodobě neshodnou na tom, zda je nutné kvůli kůrovcové kalamitě kácet stromy i v jesenických rezervacích. Foto: archiv

Bačík tvrdí, že rozlehlá oblast horských lesů na území přísně chráněné druhé zóny CHKO v oblasti Staré hory, Koberštejna a Předního Jestřábí až po hranici rezervace Rejvíz je bez vydané výjimky plošně odlesňována s využitím těžké techniky. Výjimku loni vydala Správa CHKO Jeseníky, avšak po odvolání ekologických aktivistů ji letos v květnu zrušilo ministerstvo životního prostředí.

Ničení chráněného území 

"Správa CHKO od začátku roku nebyla schopna vydat výjimky s novými pravidly pro kácení kůrovcových stromů na řadě chráněných lokalitách a umožňuje tak stav jakéhosi bezpráví a ničení chráněného území. Zejména se jedná o oblast Koberštejna. Jsme svědky velmi závažné situace a odpovědnost za to nese vedení Správy CHKO Jeseníky, které ve své klíčové roli bohužel selhalo," uvedl Bačík.

"Kontrolujeme to, pravidla se dodržují"

CHKO Jeseníky spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Její mluvčí Karolína Šůlová uvedla, že pro kůrovcem nejvíce zasažené oblasti Správa CHKO rozhodnutí o výjimce opětovně vydala, další rozhodnutí se finalizují. "Na území první a druhé zóny CHKO na kůrovcovou kalamitou nejpostiženějších lesních správách byla zahájena kontrola. Při šetření v terénu je možno zaznamenat, že na velké části postižených ploch se vlastníci snaží držet pravidel nastavených v původních rozhodnutích. To se týká především množství ponechaného dříví," uvedla.

Na zemi leží tisíce uschlých kůrovcových stromů

Situace v lesích v okolí Koberštejna a Staré hory se podle Bačíka už zcela vymkla kontrole. Bačík upozornil, že na území jsou tisíce uschlých kůrovcových stromů, jejichž asanace se nestihla provést včas. "Masivní těžby vytváří holiny. Zelená turistická značka vedoucí na zříceninu hradu Koberštejn se proměnila ve velkou erozní rýhu. Pokácené dřevo se asanuje toxickými chemickými postřiky," upozornil.

Ekologové a správci lesů se dlouhodobě neshodnou na tom, zda je nutné kvůli kůrovcové kalamitě kácet stromy i v jesenických rezervacích. Ekologové a někteří odborníci tvrdí, že tyto lesy lze díky jejich značné schopnosti obnovy bez obav ponechat vlastnímu osudu.


  

INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.