Budeme pít lepší vodu! Jesenicko má novou úpravnu v Adolfovicích a připravuje se další vodní zdroj

V polovině října proběhlo oficiální spuštění provozu zmodernizované úpravny vody v Adolfovicích. Hosté si kromě prohlídky technologie odnesli důležitou informaci, že VAK Jesenicka chystá další investici, tentokráte do nového vodního zdroje – Keprnického potoka.

Prostory zmodernizované úpravny vody v Adolfovicích si bude moci brzy prohlédnout také veřejnost. Foto: VAK

Zhruba patnáct a půl tisíce odběratelů pitné vody od jesenických vodovodů a kanalizací (VAK Jesenicka) nově dostává kvalitnější surovinu, a to díky právě završené investici. Tou je 86 milionů korun (téměř 37 milionů z dotace), za které VAK zásadním způsobem zrekonstruovaly Úpravnu vody Adolfovice a vybavili ji moderními technologiemi. Ty do kohoutků odběrných míst posílají pitnou vodu s nižším obsahem chlóru. 

Při prezentaci úpravny zmínil hlavní benefity zvoleného řešení vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí Tomáš Kučera: „Stabilizace kvality vody a navýšení kapacity pro připojení Keprnického potoka jsou jednoznačné přínosy pro VAK Jesenicka. Pokud jde o odběratele, tak k těm nově putuje voda s menším obsahem chlóru a s bonusem v podobě přidaného vápníku“.

Na prohlídku je zvána i široká veřejnost

Za kvalitou vyráběné vody stojí každodenní práce zaměstnanců a důraz kladený na neustálou péči o vodovodní síť. „Za 10 let vlastního provozování v rukou města a obcí jsme do naší vodohospodářské infrastruktury nainvestovali něco přes 383 milionů korun. Z toho pak finanční prostředky na obnovu vodohospodářského majetku činí přes 205 milionů korun,“ dodala ředitelka společnosti Lenka Podhorná.

Prostory zmodernizované úpravny vody v Adolfovicích si bude moci brzy prohlédnout také veřejnost, a to 19. a 26. října vždy v 16 hodin. 

INZERCE

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
TV Morava
INZERCE
Agent Real