Knihovna se přesune do divadla

Pátek, 15.12.2017

Jesenická městská knihovna Vincence Priessnitze by měla sídlit v nových prostorách. Zástupci radnice ji chtějí přesunout do zdejšího divadla, kde chce město vybudovat Centrum společných aktivit. Na úpravu areálu městského divadla získalo město dotaci, stavební práce by se měly rozběhnout počátkem příštího roku. Náklady vyjdou na desítky milionů korun. Přesnou částku zatím město nesdělilo s tím, že smlouva dosud není podepsaná. 

"Jde o využití bývalé bytového domu číslo 870 a budovy bývalého loutkového divadla, která je součástí areálu městského divadla. Spojením těchto budov vznikne Centrum společných aktivit. Nový komplex bude mít funkci multimediální knihovny s přidruženými funkcemi, jako jsou multimediální učebna anebo menší víceúčelový sál," uvedl vedoucí investic jesenické radnice Jiří Uher.

První nadzemní podlaží přístavby bude působit jako vstupní foyer s centrální recepcí, kde budou také umístěny počítače s přístupem na internet. Z centrálního prostoru bude možný vstup do multimediální knihovny a oddělení pro děti a mládež, která se bude nacházet v bývalém bytovém domě, a do multimediální učebny, která bude sídlit v budově bývalého loutkového divadla. "Prostor bývalého loutkového divadla bude obsahovat menší projektovou místnost pro pořádání workshopů s potřebným vybavením. Dále zde vznikne multimediální učebna se zázemím, přístupná z hlavního prostoru přístavby," doplnil Uher. Ve druhém nadzemním podlaží bude víceúčelový hudební sál.

Centrum jako takové bude zaměřeno na přeshraniční aktivity v oblasti společenského a kulturního života partnerských měst Jeseník a Nysa. Zástupci radnice počítají s tím, že se zde budou pořádat společensko-kulturní akce různého druhu. "Do výběrového řízení na zhotovitele stavby se ve druhém kole přihlásily čtyři firmy, ze kterých byl vybrán vítězný uchazeč. Nyní probíhají další kroky směřující k podpisu smlouvy," řekl mluvčí radnice Richard Kapustka. Stavební práce by se měly rozběhnout v lednu 2018 a mají trvat devět měsíců. Poté přijde na řadu vybavení interiéru a stěhování staré knihovny, dodal Kapustka.

Prostor pro knihovnu, která sídlí v nevyhovujících podmínkách, hledalo město několik let. Knihovna sídlící v původní vile bez výtahu v Lipovské ulici už léta zápolí s nedostatečným prostorem. Jesenická knihovna má ve městě dlouholetou tradici, první placená knihovnice začala ve městě působit v roce 1948. V knihovně je registrováno téměř 500 dětských čtenářů a 1400 dospělých. Knihovna nabízí ve volném výběru 45.000 svazků knih, celkem disponuje až 60.000 svazky.

Autor: 
red