ZUŠ obnovuje provoz, platí to i o většině poboček

Čtvrtek, 14.5.2020

Od pondělí 11. května se vrátil život do Základní umělecké školy Jeseník. Platí to i pro pobočky v České Vsi a v Mikulovicích. Pouze v Lipové-lázních bude prezenční výuka zahájena až s otevřením mateřské školy, kde má ZUŠ své pracoviště, tedy zřejmě od 25. května.

Hudební obor – do konce června bude probíhat individuální výuka u všech učitelů hudebního oboru, rovněž je povolena výuka komorní hry dle dohody s vyučujícím. Naopak nebudou probíhat korepetice a prezenční výuka sborového zpěvu, orchestrální a souborové hry, hudební nauky.

Výtvarný obor – prezenční výuka bude zahájena v prvním týdnu částečně pouze s absolventy, následně dle zájmu a souhlasů rodičů s výukou dle nařízených pravidel. Případný nástup bude konzultován s třídní učitelkou a dle počtů žáků bude upřesněna délka lekce atd. 

Literárně-dramatický obor - výuka bude probíhat normálně dle rozvrhu pouze s úpravami počtů osob a časů, které s žáky domluví učitelé LDO. Ve všech oborech je vzhledem k hygienickým požadavkům nutno počítat s krácením výuky. 

Před obnovením docházky do ZUŠ je třeba vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Tento dokument je k dispozici i na webu školy. Rodiče jej podepíší a dají dítěti s sebou na první lekci, případně pošlou třídnímu učiteli emailem nebo poslat jako fotku přes WhatsApp.

Bez čestného prohlášení žákovi nebude umožněna osobní účast ve škole. Vstup do budovy bude dovolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci musejí nosit ve společných prostorách roušky, s sebou má každý žák sáček na uložení roušky. Po příchodu do učebny použije dezinfekci na ruce.

V průběhu vzdělávání v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován odstup minimálně 1,5 metru. Na chodbách, toaletách a v dalších společných prostorech je nutné minimalizovat kontakt mezi žáky a pedagogy.

Autor: 
Rejdakce