Stát zmapuje zásoby zlata u Zlatých Hor

Čtvrtek, 13.2.2020

Státní podnik Diamo podrobně zmapuje zásoby zlata v okolí Zlatých Hor na Jesenicku. K průzkumu již dostal svolení od ministerstva životního prostředí. Těžba zlata se u Zlatých Hor zatím ale neplánuje.

"Průzkum by měl vládě poskytnout aktuální informace o možnosti využití zásob zlata a doprovodných prvků," řekla MfD mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová.

Stát chce podle MfD co nejpřesněji zmapovat zbývající zásoby zlata v zemi, kde ho podle dřívějších odhadů stále leží mezi pěti až devíti tunami. Je to mnohem větší množství, než kolik se tohoto drahého kovu za stovky let podařilo v této lokalitě vytěžit.

Průzkum je prvním krokem, na jehož základě pak vydává ministerstvo životního prostředí osvědčení o ložisku a jeho ochraně. Průzkum ložiska ale podle ministerstva neznamená, že těžba zlata na Jesenicku bude automaticky obnovena.

MPO v roce 2016 prozatím upustilo od ambiciózního záměru obnovit v okolí Zlatých Hor na Jesenicku těžbu zlata, protože by se podle tehdejších propočtů kvůli nízkým cenám tohoto drahého kovu nevyplatila. Cena zlata od té doby vzrostla a podle MfD se přiblížila k hranici, kdy by těžba tohoto kovu u Zlatých Hor mohla být rentabilní.

Autor: 
jas