Chystá se rozsáhlá oprava páteřní Tyršovy ulice

Čtvrtek, 20.2.2020

Jeseník se chystá na největší letošní investici, rozsáhlou opravu Tyršovy ulice. Rekonstrukce páteřní silnice vedoucí z centra k vlakovému nádraží bude stát více než 21 milionů korun. S akcí bude souviset i řada dopravních omezení, dotkne se i zdejšího parkování či průchodu chodců. Stavební práce by měly ve více než půlkilometrové ulici začít v polovině března, potrvají do září.

Komunikace během rozsáhlé opravy získá nový asfaltový povrch, vydlážděny budou nově parkovací plochy, ale i chodníky. Ulice bude mít dešťovou kanalizaci, nové veřejné osvětlení či nové lavičky, koše, zábradlí a upravenou zeleň.

Investice města je rozplánovaná do několika etap. Přípravná etapa, během které se bude frézovat cesta, se uskuteční podle zástupců města za provozu.

Podle města bude během rekonstrukce umožněn průchod a nejnutnější průjezd do veřejných zařízení jako jsou mateřská školka, nemocnice, lékařské služby nebo Vila Elis, které mají v této ulici své sídlo. 

Autor: 
jas