Starosta Lubomír Žmolík z Lipové-lázní má obavy o vodu

Pátek, 22.5.2020

Jak se na rekonstrukci úpravny vody dívají starostové obcí, které mají podíl ve Vodovodech a kanalizacích? Jesenický Rej dává prostor všem názorům na tuto věc. Proto nyní přinášíme postoj dlouholetého starosty Lipové-lázní Lubomíra Žmolíka, který je spíše pro současnou podobu rekonstrukce prosazovanou vedením města Jeseníku. Tady jsou jeho slova.

Dříve, než odpovím na vaši otázku, malé zamyšlení.

V  roce 2030 bude žít polovina lidstva v  oblastech s  akutním nedostatkem vody. Koloběh vody sice v budoucnosti nezanikne, bude ale méně spolehlivý než doposud: na místech, kde se voda vypaří, už nedopadne. Důsledkem bude nedostatek vody na mnoha místech planety, zatímco jiné oblasti zaplaví přívalové deště. Tam, kde bude voda chybět, vzroste riziko konfliktů – dělo se to tak během celého vývoje lidstva; voda je nenahraditelný zdroj, bez kterého se člověk neobejde. Bez ropy se dá přežít, bez vody nikoliv. Válka tedy bude v podstatě jedinou možností, jak se k této surovině dostat. Brzy bude platit: „Kdo je pánem vody, je pánem života.“

A teď k Jesenicku 

Dlouhá léta jsme žili s informací, že se část Jesenicka (horské oblasti) nachází na podzemním jezeře plném kvalitní pitné vody. Existuje tzv. Ramzovské nasunutí, které je taktéž plné podzemní vody. Kde je ale pravda? V poslední době máme možnost vidět různé mapy, na kterých už Jesenicko není oblastí s dostatkem podzemní vody, ale začíná se řadit mezi oblasti s podprůměrnou hladinou spodních vod, tedy spíše k sušším oblastem. Zásobování pitné vody na Jesenicku (horská podoblast mikroregionu Jesenicko) zajišťuje akciová společnost Vodovody a kanalizace Jesenicka pro více jak 18 000 obyvatel. A jaké má zdroje vody? Pro obec Lipová–lázně jsou to Maďarské prameny pod jeskyněmi Na Pomezí. Tento zdroj stačí pro obec Lipovou-lázně a menší přebytek je schopen částečně pokrýt potřebu města Jeseník. Ostatní obce mikroregionu Jesenicka jsou zásobovány především z úpravny vody v Adolfovicích, něco málo z pramenů nad Priessnitzovými lázněmi a z pramenů Křížového vrchu. Bez úpravny vody je však kompletní zásobování pitnou vodou nemyslitelné. Stav úpravny vody není dobrý, kvalita se pohybuje na hranici pitelnosti. O technickém stavu úpravny nemluvě. O rekonstrukci se hovoří již dlouhé roky, jediným výsledkem je, že náklady na případnou rekonstrukci se každoročně zvyšují a zvyšují. Nyní se pohybují již v astronomické výší téměř 77 milionů korun.

A co se stane, když rekonstrukci VAK Jesenicka i za tuto sumu neprovede? Jednoduše úpravna pojede ještě 3-4 roky a následně zkolabuje. Neudrží kvalitu pitné vody, hygiena možná zakáže vodu používat. A nejhorší na celé věci je to, že jiný zdroj pitné vody část mikroregionu Jesenicka prostě nemá. Nové vrty, které byly provedeny v nedávné minulosti nejsou tak vydatné, v budoucnu spíše hrozí jejich prohlubování, aby udržely stávající parametry. 100% se na ně spolehnout nemůžeme. Proto musíme, i když za neskutečně vysoké náklady, provést rekonstrukci úpravny vody v Adolfovicích, včetně jejich přítoků Šumného a Borového potoka a nově též Keprnického potoka. Otálení bude mít za následek jenom zvyšování nákladů a velký problém se zásobováním pitnou vodou pro mikroregion Jesenicka. Rekonstrukci musíme provést i za cenu, že se zvýší stávající cena vodného o cca 3 Kč. V budoucnu se to vyplatí a mikroregion Jesenicko nezůstane bez pitné vody.

 

Autor: 
Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová-lázně