V Horní Lipové je nový vodní zdroj, o využití rozhodne zkouška

Pátek, 19.6.2020

Nový vodní zdroj nalezli odborníci v Horní Lipové na Jesenicku, která je nyní odkázána na dodávky vody z prameniště Pomezí, jehož vydatnost v posledních letech klesá. Pramen čeká čerpací zkouška a poté bude rozhodnuto o jeho případném využití pro zásobování Horní Lipové, která má tři stovky obyvatel a je vyhledávaným cílem rekreantů. 

V minulém roce v lokalitě Horní Lipová provedli odborníci hydrogeologický průzkum HV 202, tedy 80 metrů hluboký vrt. Následná čerpací zkouška potvrdila vydatnost vrtu tři až čtyři litry za sekundu, což je velmi dobrý výsledek. Je možné, že faktická vydatnost pramene bude ještě větší.

Velmi dobře vycházejí i rozbory vody. Vodu z vrtu by díky její kvalitě, zejména nízkému obsahu dusičnanů, bylo možné využít i pro přípravu kojenecké stravy.

Společnost Vodovody a kanalizace Jesenicka nyní připravuje tzv. poloprovozní čerpací zkoušku, což je nezbytný krok před finálním rozhodnutím o využití vodního zdroje. V případě zapojení nového vodního zdroje do hornolipovského vodojemu by se snížily provozní náklady, neboť by odpadlo jedno přečerpávání vody mezi prameništěm Pomezí a vodojemem v Horní Lipové.

Společnost VaK Jesenicka vlastní a provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně a Písečná.

Autor: 
Rejdakce